Luc BRACKE, Notaris te Sint-Job-in-'t-Goor

 

Luc BRACKE

Notaris te Sint-Job-in-'t-Goor

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notaris Luc BRACKE

Eikenlei 1
2960 Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)
Tel. (03) 232.45.25
Fax. (03) 232.46.23

BV
BTW BE 0634888754
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

14 juni 2021

Het voorbije jaar was voor de meeste ondernemers uitdagend. De coronacrisis heeft bitter hard toegeslagen in de ondernemingswereld. En toch werden er in 2020 net meer ondernemingen opgericht… Hoe kan dat?

Onlangs werden de regels van het vennootschapsrecht drastisch door elkaar geschud. De nieuwe wetgeving biedt ondernemers nieuwe perspectieven én nieuwe mogelijkheden.

Wanneer kan je best een vennootschap oprichten? Hoe kan je een bescherming inbouwen voor je gezin? Bij wie kan je als startende ondernemer terecht?

Op dinsdag 29 juni 2021 om 19u30 krijgen jullie de kans om al jullie vragen over ondernemen te stellen aan notaris Carol Bohyn, accountant Bram Celis en VRT-journalist Goedele Devroy tijdens een nieuwe Facebook Live van Notaris.be.

Afspraak op de Facebookpagina van het event!

Bron: Fednot

10 juni 2021

Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar het is wel een aanrader. Toch zelf je testament opstellen? Vraag dan zeker aan de notaris om het te bewaren. Hij bewaart niet alleen het testament, maar zorgt ook voor de registratie in een centraal register. 

Zelf een testament opstellen kan

Wie zelf een geldig testament wil opstellen, houdt rekening met de volgende voorwaarden:

  • Je schrijft het testament zelf (typen mag niet);

  • Je dateert het testament;

  • Je ondertekent het testament.

Hou er rekening mee dat het testament na je overlijden aan een notaris zal moeten worden aangeboden. Werk dus overzichtelijk, eventueel door eerst een kladversie te maken. Wil je zeker zijn dat je testament ook werkelijk wordt uitgevoerd? Dan moet de inhoud van je testament stroken met wat wettelijk kan. Kennis van het erfrecht is dus een must.

Veilig stellen tegen verlies of vernietiging

Een zelfgeschreven testament blijft vaak jaren onder het stof liggen. De kans dat het verloren gaat, is groot, bijvoorbeeld bij een verhuis. Je kan voor jezelf eventueel een geheugensteuntje zorgen door een document op te stellen waarin je de vindplaats van je testament aangeeft. Zo’n document kan je dan bv. digitaal bewaren in Izimi. Izimi is een digitale kluis ontwikkeld door het notariaat.

Let op, enkel je eigenhandig geschreven testament geldt als bewijs. Een kopie of foto uploaden in Izimi zal niet dezelfde bewijswaarde hebben. Maar Izimi kan wel een hulpmiddel zijn om je testament terug te vinden. Bovendien kan je het ‘geheugensteuntje’ in Izimi delen met wie je wil!  

Een ander risico is vernietiging. Je hebt waarschijnlijk een testament opgesteld met een goeie reden. Het is mogelijk dat sommige personen zich niet kunnen vinden in je wensen. De kans dat ze het testament vernietigen wanneer ze het vinden, is reëel. Een document scheuren en weggooien is zo gebeurd…

Geef daarom je eigenhandig testament zeker in bewaargeving aan een notariskantoor. Zo kan het nooit verloren gaan en/of worden vernietigd.

Gemakkelijker op te sporen

Een notariskantoor kan zelfgeschreven testamenten bewaren en deze registreren in het CRT (het Centraal Register van Testamenten). De inhoud zelf van je testament blijft geheim, maar de notaris registreert de gegevens in een database. Enkel notariskantoren hebben toegang tot dit register. Zo kan eender welk notariskantoor je testament opsporen bij je overlijden. Zonder bewaring en registratie door de notaris is de kans groot dat de mensen die je in het testament had aangeduid, nooit het testament terugvinden…

Notarieel testament verdient de voorkeur

Dat je zelf op geldige wijze een testament kan opstellen, neemt andere risico’s niet weg. Het erfrecht is complex en de fiscale regels wijzigen af en toe. De juridische begeleiding van de notaris verminderd de kans op discussies achteraf. Een notarieel testament, dus een testament dat de notaris opstelt, zal dan ook altijd een grotere zekerheid bieden.

Bron: Fednot

1 juni 2021

Wie vandaag een naaste verliest, kan drie dagen rouwverlof nemen. Te weinig volgens de Kamercommissie Sociale Zaken. Binnenkort zou dat rouwverlof uitgebreid worden naar tien dagen. Het parlement moet het voorstel om het rouwverlof uit te breiden wel nog goedkeuren. Pas dan is de wijziging een feit.

Tijd om praktische zaken te regelen

Wie een naaste verliest, moet voldoende tijd krijgen om een aantal praktische zaken te regelen. Zo moet je een begrafenisondernemer contacteren, documenten verzamelen, de bank en andere instanties inlichten… Administratie die op je afkomt op een heel moeilijk moment. Vandaag moet dat allemaal gebeuren tijdens een buitengewoon verlof van drie dagen, het “klein verlet”. Zo’n korte termijn laat nauwelijks tijd om het verlies te verwerken, waardoor een rouwende nabestaande in de praktijk vaak terugvalt op ziekteverlof.

Van drie naar tien dagen

Vandaar het voorstel om het rouwverlof uit te breiden naar tien dagen. Volgens het voorstel moet een nabestaande verplicht drie dagen opnemen tussen het overlijden en de begrafenis. De overige zeven dagen mag hij opnemen op andere gekozen momenten binnen het jaar van het overlijden.

Ook voor pleegouders

De nieuwe regels gelden voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die een naaste verliezen, zoals een (schoon)ouder, een kind of een partner. Maar ook pleegouders in langdurige pleegzorg -  dus pleegouders die een pleegkind verliezen dat ze meer dan een half jaar onder hun hoede hadden -  zouden van de uitbreiding genieten.

Een naaste verliezen is ingrijpend. Op zo’n moment komen er heel wat zaken op je af. Met deze infofiche krijg je een overzicht van de verschillende administratieve stappen na een overlijden.  

 

Bron: Fednot

 

Katleen HEREMANS
Licentiaat in de rechten
Licentiaat in het notariaat

katleen(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.91

Helen VAN REMOORTERE
Licentiaat in het notariaat

helen(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.94

niet op woensdag en vrijdag

Tine HERMANS
Notarieel medewerker

tine(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.92

niet op woensdagnamiddag

Veerle VAN THIELEN
Notarieel medewerker

veerle(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.90

niet op vrijdag in de even weken en woensdag in de oneven weken

Anne POELEMANS
Notarieel medewerker

anne(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.96

niet op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag

Els COVELIERS
Notarieel medewerker

els(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.96

niet op woensdagnamiddag en niet op vrijdag

Valerie Lauwers
Notarieel medewerkster

valerie(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.98

Christel Jacobs
Notarieel medewerkster

christel(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.97

niet op vrijdag

Vicky Van Hecke
Notarieel medewerkster

vicky(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.93

niet op dinsdagnamiddag

 
Gezocht - Jonge getalenteerd tekenaar met ambitie (m/v) 7 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Ik ben meer dan 20 jaar notaris in Brecht.

Binnen de sector van de juridische dienstverlening is het notariaat in volle evolutie.

De maatschappij koestert steeds hogere verwachtingen van de notaris die bovendien de inhoudelijke complexiteit van zijn beroep met de dag ziet toenemen.

Bovendien verwacht men een accurate dienstverlening die best niet te lang op zich laat wachten.

Na ruim 20 jaar ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat het notariaat een grote en belangrijke maatschappelijke relevantie heeft.

Nu meer dan ooit is het van belang die relevantie niet te verliezen.

En het is verstandig dat het notariaat zich hierbij in vraag stelt, dat het antwoorden zoekt op geuite kritieken en dat het even de tijd neemt om zich te hertekenen.

Ik ervaar volgende drie elementen als erg belangrijke aandachtspunten:

-een accurate, performante en snelle dienstverlening;  niet langer de opdracht voor één notaris, maar voor een team notarissen.

-een juridisch correcte dienstverlening; dit vereist een groep kwalitatieve medewerkers rondom het team notarissen. Deze medewerkers (legals en paralegals), hebben recht op een herkenbaar statuut binnen het notariaat en grotere loopbaanmogelijkheden.

-een hoge graad van zorgzaamheid binnen de onderneming: zorgzaam zijn voor mekaar, biedt een meerwaarde voor iedereen.

Om hieraan tegemoet te komen alsmede aan de nakende hervormingen is nu het moment aangebroken om een en ander vorm te geven en te hertekenen. Maar het liefst van al doe ik dit graag met een jonge notarieel jurist. Het notariaat is het aan zichzelf verplicht jongeren een volwaardige en zekere toekomst te bieden.

Wel, ik ben op zoek naar die jonge getalenteerd tekenaar met ambitie die bereid is vorm te geven aan dit project en er alles voor over heeft om dit te realiseren.

Wie meent juridisch heel sterk onderlegd te zijn, wie zich geroepen voelt om mee leiding te geven en wie een ongebreidelde ambitie heeft om het waar te maken in dit mooie beroep, mag mij zijn/haar CV bezorgen en mij tezelfdertijd ervan overtuigen waarom hij/zij meent juist die jong getalenteerd tekenaar met ambitie te zijn, naar wie ik op zoek ben.

Contact via luc.bracke4@telenet.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen ons kantoor. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Gezocht - Jonge getalenteerd tekenaar met ambitie (m/v)

7 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Ik ben meer dan 20 jaar notaris in Brecht.

Binnen de sector van de juridische dienstverlening is het notariaat in volle evolutie.

De maatschappij koestert steeds hogere verwachtingen van de notaris die bovendien de inhoudelijke complexiteit van zijn beroep met de dag ziet toenemen.

Bovendien verwacht men een accurate dienstverlening die best niet te lang op zich laat wachten.

Na ruim 20 jaar ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat het notariaat een grote en belangrijke maatschappelijke relevantie heeft.

Nu meer dan ooit is het van belang die relevantie niet te verliezen.

En het is verstandig dat het notariaat zich hierbij in vraag stelt, dat het antwoorden zoekt op geuite kritieken en dat het even de tijd neemt om zich te hertekenen.

Ik ervaar volgende drie elementen als erg belangrijke aandachtspunten:

-een accurate, performante en snelle dienstverlening;  niet langer de opdracht voor één notaris, maar voor een team notarissen.

-een juridisch correcte dienstverlening; dit vereist een groep kwalitatieve medewerkers rondom het team notarissen. Deze medewerkers (legals en paralegals), hebben recht op een herkenbaar statuut binnen het notariaat en grotere loopbaanmogelijkheden.

-een hoge graad van zorgzaamheid binnen de onderneming: zorgzaam zijn voor mekaar, biedt een meerwaarde voor iedereen.

Om hieraan tegemoet te komen alsmede aan de nakende hervormingen is nu het moment aangebroken om een en ander vorm te geven en te hertekenen. Maar het liefst van al doe ik dit graag met een jonge notarieel jurist. Het notariaat is het aan zichzelf verplicht jongeren een volwaardige en zekere toekomst te bieden.

Wel, ik ben op zoek naar die jonge getalenteerd tekenaar met ambitie die bereid is vorm te geven aan dit project en er alles voor over heeft om dit te realiseren.

Wie meent juridisch heel sterk onderlegd te zijn, wie zich geroepen voelt om mee leiding te geven en wie een ongebreidelde ambitie heeft om het waar te maken in dit mooie beroep, mag mij zijn/haar CV bezorgen en mij tezelfdertijd ervan overtuigen waarom hij/zij meent juist die jong getalenteerd tekenaar met ambitie te zijn, naar wie ik op zoek ben.

Contact via luc.bracke4@telenet.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen ons kantoor. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 

Immo

Uit de hand verkoop € 290.000

Grond
Bergsebaan
2960 Sint-Job-in-'t-Goor

 
 
 

Notaris Luc BRACKE

Eikenlei 1
2960 Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)
Tel. (03) 232.45.25
Fax. (03) 232.46.23

 

Verlofperiodes