Luc BRACKE, Notaris te Sint-Job-in-'t-Goor

 

Luc BRACKE

Notaris te Sint-Job-in-'t-Goor

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notaris Luc BRACKE

Eikenlei 1
2960 Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)
Tel. (03) 232.45.25
Fax. (03) 232.46.23

BV
BTW BE 0634888754
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

24 november 2021

Bij erfenissen komt het vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft van goederen uit de erfenis, waaronder de gezinswoning. De kinderen erven de ‘blote eigendom’. Dit levert niet altijd problemen op, maar het leidt soms wel tot discussies over wie welke kosten betaalt voor de woning.

 

Vruchtgebruiker versus blote eigenaar

Wie ‘volle’ eigenaar is van een woning kan alles doen: er zelf in wonen, maar ook de woning verkopen, schenken, verhuren...

Maar er zijn situaties waarbij de eigendom van een woning als het ware wordt opgesplitst. De ‘blote eigenaar’ van een woning is dan de eigenaar van de constructie van het gebouw, maar kan niet van de woning genieten. Het recht om van de woning te genieten (door er bijvoorbeeld in te wonen of te verhuren en de huuropbrengsten op te strijken) komt toe aan de ‘vruchtgebruiker’. Zo’n situatie komt vaak voor bij een erfenis: de langstlevende partner wordt dan de vruchtgebruiker, en de kinderen (of andere erfgenamen) worden de blote eigenaars. Maar het kan ook op vrijwillige basis gebeuren: bijvoorbeeld wanneer ouders het vruchtgebruik kopen van de woning, terwijl de kinderen de blote eigendom kopen.

Onderhoudsherstellingen: voor de vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker (in het geval van een erfenis: de langstlevende partner) moet alle onderhoudsherstellingen uitvoeren. De vruchtgebruiker moet alle werken uitvoeren die nodig zijn om de waarde van de woning te behouden. Het gaat dus om onderhoudswerken die – indien ze niet zouden verricht worden – tot een waardevermindering van de woning zouden leiden. Uiteraard is slijtage van de woning door ouderdom normaal. Voor deze werken moet de vruchtgebruiker niet instaan. Voorbeelden van onderhoudswerken die ten laste van de vruchtgebruiker kunnen vallen: schilderwerken (ook van de buitenmuren), vernis- en lakwerk, herstelling aan de vloeren, de trappen, het dak, het reinigen en herstellen van een schoorsteen, het onderhoud en de herstellingen aan een lift, de vernieuwing van het tapijt…

Grove werken: voor de blote eigenaar

De blote eigenaars (in het geval van een erfenis, de kinderen bijvoorbeeld), moeten de grove of de ‘structurele’ herstellingen uitvoeren. De werken hebben betrekking op de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of moeten “manifest de vruchten te boven gaan”, wat betekent dat de kosten buiten verhouding moeten zijn ten opzichte van de inkomsten of voordelen van de vruchtgebruiker. De verplichting geldt al tijdens de duur van het vruchtgebruik, dus wanneer de langstlevende nog in de woning woont bijvoorbeeld. De blote eigenaar moet eerst overleggen met de vruchtgebruiker, die deze werken echter moet dulden. Hij of zij kan geen vergoeding vragen voor de hinder.

Wat precies zo’n herstellingen kunnen zijn hangt af van de situatie, maar denk aan de vernieuwing van gemeenschappelijke muren, herstellingen aan de timmerwerken van een woning, de installatie of vernieuwing van de centrale verwarming of van de elektriciteit… De blote eigenaar hoeft een aantal  herstellingen aan de bouwwerken of de beplantingen niet uit te voeren.  Namelijk die die de vruchtgebruiker zelf heeft aangebracht of de grove herstellingen die te wijten zijn aan de vruchtgebruiker zelf.

Wie betaalt wat?

Wie welke werken betaalt, kan in de praktijk wat voor wrevel zorgen. Vooral bij een relatie tussen een stiefouder en stiefkinderen en zeker als de langstlevende stiefouder relatief jong is. De blote eigenaars – in dit geval de kinderen van de overledene – moeten de grove kosten betalen aan de woning, terwijl ze er gedurende een lange tijd niet van kunnen genieten. Ze kunnen immers maar van de geërfde woning genieten na het overlijden van de vruchtgebruiker… en dat kan lang duren als de vruchtgebruiker gezond en relatief jong is.

Om onevenwichtige financiële situaties te vermijden kan een blote eigenaar daarom van de vruchtgebruiker eisen dat hij of zij de kosten voor de structurele werken proportioneel meebetaalt. De waarde van het vruchtgebruik ten opzichte van de waarde van de blote eigendom bepaalt hoeveel iedereen betaalt: gaat het om een jonge vruchtgebruiker met een hoge levensverwachting, dan zal de blote eigenaar slechts een beperkt gedeelte van de werken moeten betalen. Is de vruchtgebruiker daarentegen al ouder waardoor zijn levensverwachting lager ligt, dan zal de blote eigenaar een groter deel van de kosten moeten dragen.

Komt de vruchtgebruiker of de blote eigenaar zijn herstelverplichting niet na, dan heeft de andere verschillende mogelijkheden om toch een herstelling af te dwingen:

 • De andere partij kan naar de rechter stappen en zo herstellingen afdwingen. De rechter kan een dwangsom opleggen.

 • De andere partij kan aan de rechter vragen om zelf de noodzakelijke werken te mogen uitvoeren. De gemaakte kosten worden dan op de andere partij verhaald (zoals hierboven omschreven).

Wil je meer informatie over het erfrecht? Aarzel niet om je te informeren op www.notaris.be. Heb je meer specifieke vragen? Contacteer dan een notariskantoor. Een notaris vinden in je regio kan via het adresboek van Notaris.be.  

 

Bron: Fednot

23 november 2021

Wanneer je een onderneming wil oprichten heb je een accountant nodig en/of een notaris. Maar hoe kunnen de accountant en de notaris je eigenlijk helpen? Wat is hun rol? 

Notaris Carol Bohyn en accountant Bram Celis leggen het in een paar woorden uit! 

Bron: Fednot

1 november 2021

Op 29 oktober kon je tijdens onze facebook live al je vragen over erven en schenken stellen! Is een schenking altijd nuttig? Erven je kinderen altijd? Hoe kan je elkaar beschermen op een zo fiscaalvriendelijke manier? Allemaal nuttige vragen die notaris Joni Soutaer heeft beantwoord.

Heb je de facebook live gemist? Geen getreur! Je kan de hele opname hier herbekijken.

 

Bron: Fednot

 

Katleen HEREMANS
Licentiaat in de rechten
Licentiaat in het notariaat

katleen(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.91

Helen VAN REMOORTERE
Licentiaat in het notariaat

helen(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.94

niet op woensdag en vrijdag

Tine HERMANS
Notarieel medewerker

tine(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.92

niet op woensdagnamiddag

Veerle VAN THIELEN
Notarieel medewerker

veerle(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.90

niet op vrijdag in de even weken en woensdag in de oneven weken

Anne POELEMANS
Notarieel medewerker

anne(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.96

niet op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag

Els COVELIERS
Notarieel medewerker

els(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.96

niet op woensdagnamiddag en niet op vrijdag

Valerie Lauwers
Notarieel medewerkster

valerie(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.98

Christel Jacobs
Notarieel medewerkster

christel(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.97

niet op vrijdag

Vicky Van Hecke
Notarieel medewerkster

vicky(plaats the 'at' sign hier)notarisbracke.be
Tel. 03/270.09.93

niet op dinsdagnamiddag

 

Werken in ons kantoor?

Together we care 29 oktober 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Het team van notaris Luc Bracke en kandidaat-notaris Jennifer De Weggheleire is op zoek naar een ervaren en enthousiaste teamplayer die zich helemaal thuis voelt in de notariële praktijk.

De klemtoon ligt daarbij inhoudelijk op het vastgoed- en familierecht waarbij je het dossier zelfstandig beheert van A tot Z en nauw communiceert met cliënten en hen bijstaat om hun dossier op een professionele en adequate wijze af te werken. Het nazicht van overeenkomsten, het voorbereiden, de opmaak, alsook de bespreking van de notariële akten zijn aldus de kerntaken.

Vanzelfsprekend sta je er niet alleen voor. De slagzin is niet voor niks “together we care”. En als het erop aankomt, springen we steeds voor elkaar in de bres.

Werkomgeving:

Ons kantoor is gelegen in Sint-Job-in-‘t-Goor, centraal gelegen in de Noorderkempen en vlakbij alle toegangswegen.

Het team waar je deel van zou uitmaken bestaat uit ervaren medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven. Vanaf januari 2022 zal het kantoor ook bestaan uit 2 geassocieerde notarissen bij wie je terecht kan.  

Samen sterk.

We bieden daarbij ook zelf aan elk van onze medewerkers/collega’s de nodige ondersteuning.  

We hebben oog voor de individuele en unieke kwaliteiten van ieder teamlid en elk van ons zet zich in voor een constructieve en duurzame samenwerking. Een goede onderlinge verstandhouding, samenwerking en betrokkenheid vinden we van groot belang. We trachten te zorgen voor een aangename sfeer. Dat werkt prettig.

Onze visie op het notariaat is dat we een notariaat zijn van en voor mensen, waar ook de gezonde work/life balans van ons team de nodige aandacht krijgt.

Wij vragen:

Je beschikt over de nodige notariële flair en ervaring om een dossier zelfstandig van A tot Z af te handelen.

De passie om personen bij te staan wanneer ze zich op een van de kruispunten in hun leven bevinden en zich dienen te beroepen op het notariaat.

Je bent gemotiveerd, positief ingesteld en communicatief.

Ook zelfstandig en nauwgezet dossierbeheer is voor jou geen opgave.

En je hebt zin voor humor.

Wij zoeken

Bij voorkeur een bachelor rechtspraktijk met enkele jaren ervaring in het notariaat of ander diploma gelijkwaardig door ervaring

Heb je nog verdere ambities? Geen enkel probleem, bijscholing wordt steeds aangemoedigd en er is zeker ruimte voor doorgroeimogelijkheden.

Wij bieden:

 • Een correcte verloning in functie van ervaring en bekwaamheid aangevuld met cao voorwaarden, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques...
 • Flexibiliteit. Structureel thuiswerk is voor ons geen nieuwigheid meer en ook naar je uurrooster (voltijds, 4/5, 3/5) kijken we met een open en flexibele geest. We stellen met een plezier een laptop ter beschikking en voor thuiswerk ontvang je daarbovenop een maandelijkse vergoeding.   
 • Afwisselende en boeiende functie in een groeiend kantoor
 • Overlegvergaderingen en aanspreekmomenten
 • Contract van onbepaalde duur

Als jij meent de geknipte persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en stuur dan een mail met motivatiebrief en CV naar luc@notarisbracke.be of jennifer@notarisbracke.be

Jij kan alvast rekenen op onze discretie.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Together we care

29 oktober 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Het team van notaris Luc Bracke en kandidaat-notaris Jennifer De Weggheleire is op zoek naar een ervaren en enthousiaste teamplayer die zich helemaal thuis voelt in de notariële praktijk.

De klemtoon ligt daarbij inhoudelijk op het vastgoed- en familierecht waarbij je het dossier zelfstandig beheert van A tot Z en nauw communiceert met cliënten en hen bijstaat om hun dossier op een professionele en adequate wijze af te werken. Het nazicht van overeenkomsten, het voorbereiden, de opmaak, alsook de bespreking van de notariële akten zijn aldus de kerntaken.

Vanzelfsprekend sta je er niet alleen voor. De slagzin is niet voor niks “together we care”. En als het erop aankomt, springen we steeds voor elkaar in de bres.

Werkomgeving:

Ons kantoor is gelegen in Sint-Job-in-‘t-Goor, centraal gelegen in de Noorderkempen en vlakbij alle toegangswegen.

Het team waar je deel van zou uitmaken bestaat uit ervaren medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven. Vanaf januari 2022 zal het kantoor ook bestaan uit 2 geassocieerde notarissen bij wie je terecht kan.  

Samen sterk.

We bieden daarbij ook zelf aan elk van onze medewerkers/collega’s de nodige ondersteuning.  

We hebben oog voor de individuele en unieke kwaliteiten van ieder teamlid en elk van ons zet zich in voor een constructieve en duurzame samenwerking. Een goede onderlinge verstandhouding, samenwerking en betrokkenheid vinden we van groot belang. We trachten te zorgen voor een aangename sfeer. Dat werkt prettig.

Onze visie op het notariaat is dat we een notariaat zijn van en voor mensen, waar ook de gezonde work/life balans van ons team de nodige aandacht krijgt.

Wij vragen:

Je beschikt over de nodige notariële flair en ervaring om een dossier zelfstandig van A tot Z af te handelen.

De passie om personen bij te staan wanneer ze zich op een van de kruispunten in hun leven bevinden en zich dienen te beroepen op het notariaat.

Je bent gemotiveerd, positief ingesteld en communicatief.

Ook zelfstandig en nauwgezet dossierbeheer is voor jou geen opgave.

En je hebt zin voor humor.

Wij zoeken

Bij voorkeur een bachelor rechtspraktijk met enkele jaren ervaring in het notariaat of ander diploma gelijkwaardig door ervaring

Heb je nog verdere ambities? Geen enkel probleem, bijscholing wordt steeds aangemoedigd en er is zeker ruimte voor doorgroeimogelijkheden.

Wij bieden:

 • Een correcte verloning in functie van ervaring en bekwaamheid aangevuld met cao voorwaarden, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques...
 • Flexibiliteit. Structureel thuiswerk is voor ons geen nieuwigheid meer en ook naar je uurrooster (voltijds, 4/5, 3/5) kijken we met een open en flexibele geest. We stellen met een plezier een laptop ter beschikking en voor thuiswerk ontvang je daarbovenop een maandelijkse vergoeding.   
 • Afwisselende en boeiende functie in een groeiend kantoor
 • Overlegvergaderingen en aanspreekmomenten
 • Contract van onbepaalde duur

Als jij meent de geknipte persoon te zijn om ons team te versterken, aarzel niet en stuur dan een mail met motivatiebrief en CV naar luc@notarisbracke.be of jennifer@notarisbracke.be

Jij kan alvast rekenen op onze discretie.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 

Immo

Momenteel bieden wij geen vastgoed aan. Ons aanbod wijzigt snel, kom regelmatig eens terug.
Dank u.

 
 
 

Notaris Luc BRACKE

Eikenlei 1
2960 Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)
Tel. (03) 232.45.25
Fax. (03) 232.46.23

 

Verlofperiodes